2017

Numer Data publikacji Raport
QSr/2017 31.03.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017

2016

Numer Data publikacji Raport
RS/2016 31.12.2016 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
RS/2016 31.12.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2016
R/2016 31.12.2016 Jednostkowy raport roczny za rok 2016
R/2016 31.12.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2016
QSr/2016 30.09.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
PSr/2016 30.06.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PSr/2016 30.06.2016 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
QSr/2016 31.03.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016

2015

Numer Data publikacji Raport
RS/2015 31.12.2015 Skonsolidowany raport roczny za rok 2015
RS/2015 31.12.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2015
R/2015 31.12.2015 Jednostkowy raport roczny za rok 2015
R/2015 31.12.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2015
QSr/2015 31.12.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015
QSr/2015 16.11.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
PSr/2015 30.06.2015 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2015 30.06.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
QSr/2015 31.03.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015

2014

Numer Data publikacji Raport
RS/2014 31.12.2014 Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
RS/2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2014
R/2014 31.12.2014 Jednostkowy raport roczny za rok 2014
R/2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2014
QSr/2014 31.12.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014
QSr/2014 14.11.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014
PSr/2014 30.06.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PSr/2014 30.06.2014 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
QSr/2014 31.03.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014

2013

Numer Data publikacji Raport
RS/2013 31.12.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2013
RS/2013 31.12.2013 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
R/2013 31.12.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2013
R/2013 31.12.2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013
QSr/2013 31.12.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013
QSr/2013 06.11.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
PSr/2013 30.08.2013 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2013 30.08.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
QSr/2013 31.03.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013

2012

Numer Data publikacji Raport
RS/2012 31.12.2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
RS/2012 31.12.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2012
R/2012 31.12.2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012
R/2012 31.12.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
QSr/2012 31.12.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012
QSr/2012 30.09.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012
PSr/2012 30.06.2012 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2012 30.06.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
QSr/2012 31.03.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012

2011

Numer Data publikacji Raport
RS/2011 31.12.2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
R/2011 31.12.2011 Jednostkowy raport roczny za rok 2011
QSr/2011 31.12.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011
QSr/2011 30.09.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011
PSr/2011 30.06.2011 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2011 30.06.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
QSr/2011 31.03.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011

2010

Numer Data publikacji Raport
RS/2010 31.12.2010 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
R/2010 31.12.2010 Jednostkowy raport roczny za rok 2010
QSr/2010 31.12.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010
QSr/2010 30.09.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010
PSr/2010 30.06.2010 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2010 30.06.2010 Sprawozdanie z działalności Zarządu
QSr/2010 31.03.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010

2009

Numer Data publikacji Raport
RS/2009 31.12.2009 Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
R/2009 31.12.2009 Jednostkowy raport roczny za rok 2009
QSr/2009 31.12.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009
QSr/2009 30.09.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009
PSr/2009 30.06.2009 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
QSr/2009 31.03.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009

2008

Numer Data publikacji Raport
RS/2008 31.12.2008 Skonsolidowany raport roczny za rok 2008
R/2008 31.12.2008 Jednostkowy raport roczny za rok 2008
QSr/2008 31.12.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008
QSr/2008 30.09.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008
PSr/2008 30.06.2008 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008.
QSr/2008 31.03.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008

2007

Numer Data publikacji Raport
RS/2007 31.12.2007 Skonsolidowany raport roczny za rok 2007 THIS IS NOT THE RIGHT PDF !!!!
R/2007 31.12.2007 Jednostkowy raport roczny za rok 2007 THIS IS NOT THE RIGHT PDF !!!!
QSr/2007 31.12.2007 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007

2017

Numer Data publikacji Raport
QSr/2017 31.03.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017

2016

Numer Data publikacji Raport
QSr/2016 30.09.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
QSr/2016 31.03.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016

2015

Numer Data publikacji Raport
QSr/2015 31.12.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015
QSr/2015 16.11.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
QSr/2015 31.03.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015

2014

Numer Data publikacji Raport
QSr/2014 31.12.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014
QSr/2014 14.11.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014
QSr/2014 31.03.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014

2013

Numer Data publikacji Raport
QSr/2013 31.12.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013
QSr/2013 06.11.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
QSr/2013 31.03.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013

2012

Numer Data publikacji Raport
QSr/2012 31.12.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012
QSr/2012 30.09.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012
QSr/2012 31.03.2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012

2011

Numer Data publikacji Raport
QSr/2011 31.12.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011
QSr/2011 30.09.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011
QSr/2011 31.03.2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011

2010

Numer Data publikacji Raport
QSr/2010 31.12.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010
QSr/2010 30.09.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010
QSr/2010 31.03.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010

2009

Numer Data publikacji Raport
QSr/2009 31.12.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009
QSr/2009 30.09.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009
QSr/2009 31.03.2009 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009

2008

Numer Data publikacji Raport
QSr/2008 31.12.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008
QSr/2008 30.09.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008
QSr/2008 31.03.2008 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008

2007

Numer Data publikacji Raport
QSr/2007 31.12.2007 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007

2016

Numer Data publikacji Raport
R/2016 31.12.2016 Jednostkowy raport roczny za rok 2016
R/2016 31.12.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2016

2015

Numer Data publikacji Raport
R/2015 31.12.2015 Jednostkowy raport roczny za rok 2015
R/2015 31.12.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2015

2014

Numer Data publikacji Raport
R/2014 31.12.2014 Jednostkowy raport roczny za rok 2014
R/2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2014

2013

Numer Data publikacji Raport
R/2013 31.12.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2013
R/2013 31.12.2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013

2012

Numer Data publikacji Raport
R/2012 31.12.2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012
R/2012 31.12.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2012

2011

Numer Data publikacji Raport
R/2011 31.12.2011 Jednostkowy raport roczny za rok 2011

2010

Numer Data publikacji Raport
R/2010 31.12.2010 Jednostkowy raport roczny za rok 2010

2009

Numer Data publikacji Raport
R/2009 31.12.2009 Jednostkowy raport roczny za rok 2009

2008

Numer Data publikacji Raport
R/2008 31.12.2008 Jednostkowy raport roczny za rok 2008

2007

Numer Data publikacji Raport
R/2007 31.12.2007 Jednostkowy raport roczny za rok 2007 THIS IS NOT THE RIGHT PDF !!!!

2016

Numer Data publikacji Raport
RS/2016 31.12.2016 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
RS/2016 31.12.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2016

2015

Numer Data publikacji Raport
RS/2015 31.12.2015 Skonsolidowany raport roczny za rok 2015
RS/2015 31.12.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2015

2014

Numer Data publikacji Raport
RS/2014 31.12.2014 Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
RS/2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2014

2013

Numer Data publikacji Raport
RS/2013 31.12.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2013
RS/2013 31.12.2013 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013

2012

Numer Data publikacji Raport
RS/2012 31.12.2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
RS/2012 31.12.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2012

2011

Numer Data publikacji Raport
RS/2011 31.12.2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011

2010

Numer Data publikacji Raport
RS/2010 31.12.2010 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010

2009

Numer Data publikacji Raport
RS/2009 31.12.2009 Skonsolidowany raport roczny za rok 2009

2008

Numer Data publikacji Raport
RS/2008 31.12.2008 Skonsolidowany raport roczny za rok 2008

2007

Numer Data publikacji Raport
RS/2007 31.12.2007 Skonsolidowany raport roczny za rok 2007 THIS IS NOT THE RIGHT PDF !!!!

2016

Numer Data publikacji Raport
PSr/2016 30.06.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PSr/2016 30.06.2016 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2015

Numer Data publikacji Raport
PSr/2015 30.06.2015 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2015 30.06.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

2014

Numer Data publikacji Raport
PSr/2014 30.06.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PSr/2014 30.06.2014 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2013

Numer Data publikacji Raport
PSr/2013 30.08.2013 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2013 30.08.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

2012

Numer Data publikacji Raport
PSr/2012 30.06.2012 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2012 30.06.2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

2011

Numer Data publikacji Raport
PSr/2011 30.06.2011 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2011 30.06.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

2010

Numer Data publikacji Raport
PSr/2010 30.06.2010 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PSr/2010 30.06.2010 Sprawozdanie z działalności Zarządu

2009

Numer Data publikacji Raport
PSr/2009 30.06.2009 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2008

Numer Data publikacji Raport
PSr/2008 30.06.2008 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008.