AZ 2

Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 1 marca 2007 został zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Strategii. Od lutego 2007 r. do 25.05.2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Henryk Pilarski

Henryk Pilarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem “Programme Essential Principles of Fund Management” w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 – 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 – 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim. W latach 1981 – 1984 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był dyrektorem ZUO „Hydroster” Gdańsk. Od 1991 r. jest partnerem i współwłaścicielem spółki RES Consulting Gdańsk s.c. Od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A., a od 2009 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

JB 2

Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Gannon University. W latach 1978 - 1983 zatrudniony był na stanowisku inżyniera projektu w Sunbeam Equipment Corp. po 1984 r. przekształconym w SECO/WARWICK Corp. W latach 1984 - 1986 pracował na stanowisku inżyniera projektu, potem w latach 1987 - 1989 jako menadżer produktu a następnie jako Wiceprezes SECO/WARWICK Corp. ds. sprzedaży. Od 12 lat pełni funkcję najpierw Prezesa później Członka Zarządu w Industrial Heating Equipment Association, a od lat 8 jest Członkiem Zarządu w Cupro Braze Alliance. Od 2005 r. był Prezesem Zarządu w SECO/WARWICK Corp. Od 1 lutego 2007 do 1 marca 2009 r. pełnił rolę Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A., jest także Vice-Prezesem Retech Systems, LLC. Od 29 kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 18 czerwca 2009 r. pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A..

m.murawski

Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku jest członkiem ACCA. Pan Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz uprawnienia CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2005 zatrudniony był w PricewaterhouseCoopers jako Menedżer w Departamencie Audytu. Od listopada 2005 do listopada 2012 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA oraz Sekretarzem Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. i TUNŻ WARTA S.A. Pan Marcin Murawski spełnia kryteria niezależności.

Portrait 39Sm

James A. Goltz - Członek Rady Nadzorczej

James Goltz jest absolwentem Uniwersytetu New Hampshire. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zdobytego w pracy w Sanders w firmie Lockheed Martin Company, gdzie był odpowiedzialny za finansowanie, planowanie i analizy finansowe Międzynarodowych Programów Radarowych. Pełnił też funkcję Dyrektora Finansowego w Lockheed Environmental Services and Technology Company a następnie był Wiceprezesem ds. Finansowych w Dziale Energii i Środowiska Lockheed Martin Corp. W trakcie pełnienia tego stanowiska odpowiadał za finanse 11 spółek Lockheed Martin Group, których łączny wolumen sprzedaży sięgał 4 mld USD i których kadry przekraczały 1500 pracowników. Jego główne zadania obejmowały sprawy konsolidacji i kontakty z kierownictwem wyższego stopnia. Ponadto był zaangażowany w rozwój strategiczny, nabywanie spółek oraz nadzór nad firmami taki jak AWE Management Limited oraz M4 Joint Ventures. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Retech Systems LLC.

Pawel Tamborski

Paweł Tamborski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Tamborski z wykształcenia jest ekonomistą i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1991-1993 był maklerem w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego S.A. W 1993 r i 1994 r pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. na stanowiskach Szefa Transakcji Giełdowych, oraz zastępcy dyrektora. W latach 1994-1999 zatrudniony był w CA IB Securities S.A. na stanowisku dyrektora, Szefa Departamentu Nowych Emisji, a następnie w okresie 1999-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w Unicredit CA IB Poland S.A. (poprzednio CAIB Financial Advisers). Przez dwa lata, tj. od 2008 roku do 2010 był Dyrektorem Zarządzającym w Unicredit CAIB Securities UK Ltd w Londynie, gdzie współkierował zespołem rynków kapitałowych, odpowiadając za operacje banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2010 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję szefa bankowości inwestycyjnej w Wood & Company. W styczniu 2012 r powołany został na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od czerwca 2014 roku do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Paweł Tamborski spełnia kryteria niezależności.