MG 7224

Piotr Walasek - Dyrektor Finansowy Grupy, SECO/WARWICK S.A.

Piotr Walasek ukończył Freie Universitaet w Berlinie w zakresie Business & Administration w roku 2003. Ponadto, w roku 2013 uzyskał dyplom MBA z Oxford Brooks University. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2003 jako Kontroler Finansowy w DaimlerChrysler Financial Services w Salzburgu i Berlinie, gdzie był odpowiedzialny za księgowe raporty zarządcze spółek DaimlerChrysler z Europy Środkowej. Przyłączył się do SECO/WARWICK jako Dyrektor ds. Finansowych w grudniu 2006 i odpowiada w Grupie SECO/WARWICK za finanse, konsolidację i sprawozdawczość, fuzje i nabycia firm, komunikację z inwestorami, sprawy skarbowe, prawne i podatkowe. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA).

T: +48 68 3820 535
E: P.Walasek@secowarwick.com.pl
 

Katarzyna Mucha - Investor Relations - CC Group Sp. z o. o.

T: +48 22 440 1 440
E: k.mucha@ccgroup.com.pl