KALENDARIUM

Raporty kwartalne
IV kwartał 2016 Spółka odstępuje od publikacji
I kwartał 2017 15.05.2017
II kwartał 2017 Spółka odstępuje od publikacji
III kwartał 2017 17.11.2017
Raporty półroczne
I półrocze 2017 11.09.2017
Raporty roczne
Jednostkowy SECO/WARWICK S.A. za 2016 rok 28.04.2017
Skonsolidowany Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2016 rok 28.04.2017