Akcjonariat (stan na 14.11.2016)

 

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów   

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat według liczby akcji

SW Holding 3 387 139 32,89% 32,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) 1 123 337 10,91% 10,91%

AIVA Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK

1 046 573 10,16% 10,16%
Bleauhard Holdings LLC 637 028 6,19% 6,19%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 600 000 5,83% 5,83%
SECO/WARWICK S.A. 598 500 5,81% 5,81%
Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 577 470 5,61% 5,61%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 298 554 akcji, w tym:

7.976.917 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E                                                                                                                                                             

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.