projekty unijne

Firma SECO/WARWICK S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 16.06.2016 r., nr POIR.04.01.04-00-0087/15 w ramach Działania 1/4.1.4/2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt. ,,Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk” w ramach Konsorcjum z Politechniką Łódzką.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i uruchomienie wielokomorowego urządzenia do wysokowydajnościowej, zindywidualizowanej obróbki cieplnej elementów części maszyn.

Rezultatem projektu jest rozwiązanie prowadzące do zmniejszenia materiałochłonności, energochłonności, wielkości emisji zanieczyszczeń produkcji masowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 8 642 030,32 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 12 939 703,92 PLN

 

 

 


W niniejszej zakładce znajdą Państwo wszystkie Zapytania ofertowe oraz dokumenty do pobrania, związane z realizowanymi projektami.

 

W ramach wsparcia z Funduszy Unijnych oraz Programów Krajowych, realizujemy następujące projekty.

parp +

Projekt realizowany w ramach programu Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.2

 

  

PROGRAMY KRAJOWE
realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność
 

 

 

1

Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z INSTYTUTEM TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH z Warszawy.


 

8

Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ.


 

 
9DOTACJE NA INNOWACJE2

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+/ NCBiR w Konsorcjum z Hart Tech i Politechniką Łódzką. 


 

10
 

Projekt realizowany w ramach I edycji programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH w konsorcjum z Politechniką Łódzką.


 

Kontakt:

Paweł Bugała

Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania środków krajowych i unijnych
Tel. +48 68 382 05 76|  Fax: +48 68 3819 805
E-mail: Pawel.Bugala@secowarwick.com