Pawe Wyrzykowski

Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu, SECO/WARWICK S.A.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1992-1998 Paweł Wyrzykowski pracował w Grupie Banku Creditanstalt w Wiedniu i Warszawie. Od 1998 roku kontynuował karierę zawodową w Grupie Pfleiderer AG będącej wiodącym producentem materiałów dla przemysłu meblarskiego. W latach 1998-2001 P. Wyrzykowski piastował stanowisko Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A., by w 2003 roku objąć posadę Prezesa Zarządu tej spółki. W kolejnych latach (2009-2011) Paweł Wyrzykowski sprawował funkcję Członka Zarządu Pfleiderer AG w Neumarkt w Niemczech. Od 2012 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy SECO/WARWICK

Wojciech Peret

Wojciech Peret - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny (SECO/WARWICK Group)

Wojciech Peret joined our company on October 1st, 2015 as the COO of SECO/WARWICK Group. Mr. Peret is a graduate of University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Mechanical Engineering), Economical University in Wroclaw (Economics and Management), as well as of postgraduate studies in: Business Psychology, Executive MBA of Koźmiński University in Warsaw and Coaching at Warsaw School of Economics. Mr. Peret gained his professional experience at Alstom Power where had been building his career from engineering positions through Turbine Factory Director up to Vice President of the Management Board.

BartoszKlinowski.SWE

Bartosz Klinowski - Dyrektor Zarządzający (Europa), Członek Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie systemów baz danych. W roku 2011 ukończył Akademię Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Harvard Business ICAN Institute (Program Management). Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK S.A. w 2003 roku jako inżynier, a w 2008 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Elektrycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki SECO/WARWICK Thermal. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w rosyjskiej spółce zależnej SECO/WARWICK Rus oraz Prezesem Zarządu spółki SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Europa), i Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

MG 7193

Sławomir Woźniak - Dyrektor Zarządzający (Azja), Członek Zarządu, SECO/WARWICK S.A.

Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w SECO/WARWICK w 1994 roku początkowo jako Serwisant, a następnie Zastępca Kierownika Zakładu CAB. W 2005 roku objął stanowisko Kierownika Zakładu CAB a 5 lat póżniej został oddelegowany do spółki zależnej SECO/WARWICK Retech w Chinach, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego. Następnie w latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech. Na kolejne dwa lata został mianowany Dyrektorem Zarządzającym SECO/WARWICK Allied w Indiach oraz Dyrektorem Operacyjnym Grupy SECO/WARWICK. Od 2014 roku do 2016 ponownie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Retech Chiny oraz jednocześnie od 2016 roku funkcję Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Allied (Indie). Z końcem roku 2016 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Azja) oraz Członka Zarządu, SECO/WARWICK S.A.