SECO/WARWICK Group Global Management Team

MG 7153

Wojciech Modrzyk - Wiceprezes, Segment Pieców Topialnych, SECO/WARWICK S.A.

Jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej wydziału Mechanicznego ze specjalizacją Eksploatacja i marketing pojazdów samochodowych. Jest również absolwentem studiów MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod patronatem Georgia State University. W latach 1997-1998 był przedstawicielem regionalnym Profor Z.P.Ch. W 1998r. dołączył do zespołu SECO/WARWICK S.A., gdzie początkowo pełnił stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży, następnie Koordynatora ds. Projektów Systherms GmbH z siedzibą w Würzburgu Niemcy oraz Sprzedawcy ds. Współpracy z Systherms GmbH. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Szefa Grupy Biznesowej - piece próżniowe, następnie był Dyrektorem Sprzedaży, a od 2005 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach od 2007-2008r pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Próżni oraz Menadżera ds. Rozwoju. W latach 2008 - 2015 pełni funkcję Członka Zarządu.

MG 7182

Maciej Korecki - Wiceprezes, Segment Pieców Próżniowych, SECO/WARWICK S.A.

Maciej Korecki zdobył wyższe wykształcenie i uzyskał doktorat w zakresie technologii metalurgicznej. Rozpoczął karierę w dziale próżniowym SECO/WARWICK, kierował działem badawczo-rozwojowym do chwili mianowania na stanowisko dyrektora działu próżniowego SECO/WARWICK S.A. Na obecne stanowisko Wiceprezesa Próżniowej Grupy Produktowej został powołany przez zarząd w roku 2012.

Skarbiski Piotr

Piotr Skarbiński - Wiceprezes, Segment Produktów CAB i Aluminium, SECO/WARWICK S.A.

Uzyskał dyplom magistra na Wydziale Mechanicznym obecnego Uniwersytetu Zielonogórskiego specjalizując się w instrumentach precyzyjnych i biomedycznych. Cała jego kariera związana jest z urządzeniami do obróbki cieplnej. Rozpoczął pracę w roku 1988 w Eltermie jako inżynier projektu. Od roku 1990 w SECO/WARWICK, ponownie jako inżynier projektu a następnie inżynier sprzedaży pieców atmosferycznych. Od roku 1995 Kierownik Zespołu pieców atmosferycznych. Od roku 2000 odpowiedzialny za linię produkcyjną CAB w SW Polska jako dyrektor Zespołu. Od roku 2006 zarządza produktem CAB w innych lokalizacjach SECO/WARWICK jako Globalny Lider Produktu. Członek zarządu Cuprobraze Alliance.

MG 7119

Jarosław Talerzak - Wiceprezes Zarządu, Segment Produktów ATM, SECO/WARWICK S.A.

Jarosław Talerzak pracował w zespole zarządzającym SECO/WARWICK S.A. kiedy w roku 2003 SECO/WARWICK nabyła tę firmę i zmieniła jej nazwę na SECO/WARWICK Thermal S.A.. Zdobył doświadczenie na różnych stanowiskach kierowniczych w SECO/WARWICK Thermal S.A. a następnie w roku 2010 został awansowany na Dyrektora Naczelnego SECO/WARWICK Thermal S.A.. Obecnie w odpowiedzi na potrzeby holdingu będzie odpowiedzialny za Grupę Produktów Atmosferowych (ATM) jako Wiceprezes. Ponadto, począwszy od 1 stycznia 2013 zasiada w Zarządzie.