SECO/WARWICK S.A.

8 Sobieskiego Str.
PL - 66-200 Świebodzin

Tel: +48 68 38 20 500
Fax: +48 68 38 20 555
E-mail: info-poland@secowarwick.com

REGON 970011679
NIP PL 9270100756
KRS: 0000271014
Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał: 2.130.000 PLN

Programming and Webdesign: netefx internet serives